HD камери по коаксиален кабел

Posted by denis 30.01.2018 0 Comment(s)

HIKVISION с нова технология за захранване на HD камери по коаксиален кабел

30 Ноември 2017

HIKVISION с нова технология за захранване на HD камери по коаксиален кабел

Hikvision е водещия световен доставчик на високотехнологични решения за видеонаблюдение. През месец септември компанията представи поредна иновация в областта -  технология за захранване по коаксиалния кабел за своите HD-TVI камери за видеонаблюдение от последно поколение Turbo HD 4.0.

Технологията  за захранване по коаксиален кабел (PoC – Power Over Coax) комбинира  преноса на видео сигнал и захранване по един коаксиален кабел между рекордера и камерите за видеонаблюдение. Това премахва необходимостта от полагане на отделен токозахранващ кабел и спестява нуждата от инсталация на захранващи блокове, разклонителни кутии, букси и щепсели. Новото технологично решение предоставя на инсталаторите улеснена инсталация и значително спестява време при инсталацията на системата. В някои случаи при конвенционална аналогова система, интеграторът може да се нуждае и от електроинженери, които да изградят и окабелят електроинсталацията, необходима за захранване. При новите Turbo HD 4.0 системи за видеонаблюдение използващи технологията PoC, инсталаторите могат просто да свържат камерата и DVR оборудването за видеонаблюдение директно, без да е необходима никаква електро- "подготовка".

Крайните потребители, от друга страна, ще открият, че продуктите са напълно "plug and play" съвместими. Видеорекордерите с поддръжка на PoC технология автоматично разпознават типа на включената камера – дали е с PoC поддръжка или не. По този начин Hikvision подсигурява възможността за поетапно обновяване на съществуващи видеосистеми към такива с поддръжка на захранване по коаксиалния кабел. PoC технологията в продуктите от серията Hikvision Turbo HD 4.0 гарантира пренос на видеосигнал и захранване по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 200 метра между камерата и рекордера.

Интегрираната PoC  технология предлага и по-голяма стабилност и независимост от различни токоизточници, което я прави особено полезно решение за региони с проблеми с напрежението и електропреносната мрежа.

"Благодарение на PoC технологията можем да резервираме захранването на цялата система за #видеонаблюдение чрез UPS. Непрекъсваемото токозахранване, съчетано с PoC технологията ще осигури независимост от локалните захранвания при камерите и надеждност на цялото решение за видеонаблюдение“ споделя продкутовият мениджър за новата технология.

С новата #PoC технология, #Hikvision отново доказва своята позиция на водещ производител-иноватор в сектора на системите за сигурност като гарантира на системните интегратори улеснена инсталация, спестяване на време и средства и надеждност от най-висок клас.