TURBO HD 3.0 на HIKVISION

Posted by denis 30.01.2018 0 Comment(s)

DMsecurity.bg представя новата Пентабридна система TURBO HD 3.0 на HIKVISION

14 Октомври 2016

През изминалата седмица HIKVISION обяви нови версии на фърмуера за Turbo HD 3.0 рекордери (серия F), добавяйки някои промени и нови функции.

1. Рекордери за видеонаблюдение от серия HQHI-Fх/ N ще поддържат и 3MP HD-TVI камери за видеонаблюдение в допълнение на поддръжката на IP камери за видеонаблюдение

Първоначално рекордерите HQHI-Fх/N се разглеждаха като рекордери за 2MP камери със запис на 12 кад/сек. С фърмуер v3.4.75 или по-висок, рекордерите ще поддържат запис от 3MP TVI камери със скорост на запис от 12 кад/сек. Съществуват някои предпоставки за това като е необходимо да се провери хардуерната версия на рекордерите, като тя трябва да бъде 0x9xxxxx или по-висока.

За тези рекордери не всички канали ще могат да записват с 3MP TVI резолюция. Каналите, които ще подържат запис от 3MP са:

 • За 71/72/81 04HQHI-Fx / N: ch1
 • За 71/72/81 08HQHI-Fx / N: ch1 и ch2
 • За 71/72/81 16HQHI-Fx / N: ch1, ch2, ch3 и ch4.

За тези канали, могат да се добавят 3MP TVI камери, като записът ще е с 12 кад/сек. при резолюция 3MP. За останалите канали, при свързване на 3MP TVI камера, рекордерът автоматично ще намали резолюцията до 2MP и ще добави камерата.
 

2. Всички рекордери от F серия Turbo HD 3.0 ще поддържат CVI сигнал
С версия на фърмуер v3.4.70 или по-висока, сериите HxHI-Е и HxHI-F Turbo HD 3.0 рекордери ще поддържат и CVI камери. Съществуват някои предпоставки за това, като е необходимо да се провери хардуерната версия на рекордера. Хардуерните версии, които ще поддържат CVI сигнал са:

 • HGHI-F: 0x7xxxxx или по-висока (като 0x8xxxxx или 0x9xxxxx)
 • HQHI-Fx/N: 0x8xxxxx или по-висока
 • HUHI-Fx/N: 0x9xxxxx или по-висока

Поддържани резолюции и кадри на CVI сигнал:

 • HGHI-Fх: поддържа 1MP (720p) CVI камери в реално време
 • HQHI-Fx/N: поддържа максимално 2MP (1080p) CVI камери с 12 кад/сек. и 1MP в реално време
 • HUHI-Fx/N: поддържа 2MP (1080p) CVI камери в реално време

 3. Ограничението за групиране на видео сигнали се премахва
В миналото, за серии HxHI-Е и HxHI-F Turbo HD DVR рекордерите, съществуваха ограничения за групиране на видео сигналите. Това означаваше, че всеки 2 входящи канала се разглеждат като група и в една група, видът на входния сигнал трябваше да бъде един и същ (аналогов/AHD, TVI 2.0, TVI 3.0). В противен случай групата не работеше и рекордерите не разпознаваха различните видеосигнали.

Това ограничение се премахва за Turbo HD 3.0 DVR устройства (серия F), като се започне с фърмуер версия v3.4.70. Рекордерите, които ще бъдат повлияни от това са от следните хардуерни версии:

 • HGHI-Fх: 0x7xxxxx или по-висока (като 0x8xxxxx или 0x9xxxxx)
 • HQHI-Fx/N: 0x8xxxxx или по-висока
 • HUHI-Fx/N: 0x9xxxxx или по-висока

 За серия F, това означава, че, ако тяхната хардуерна версия е по-ниска от тази, въпреки обновения фърмуеър v3.4.7, ограничението за групиране на видео сигнали все още ще е в сила. Можете да проверите Хардуерната версия на вашия рекордер в iVMS.


Модели за фърмуер v3.4.70:

 • DS-7100HGHI-Fx
 • DS-7200HGHI-Fx
 • DS-7100HQHI-Fx/N
 • DS-7200HQHI-Fx/N

Модели за фърмуер v3.4.75:

 • DS-71/7200HGHI-Fx
 • DS-71/72/73/8100HQHI-Fx/N
 • DS-7200HUHI-Fx/N