Условия за ползване
Условия за ползване на dmsecurity.bg


Ползването на сайта dmsecurity.bg е обвързано с приемането на настоящите Условия за ползване на сайта. 
Ако, не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и не посещавате този сайт.
 • Този сайт и съдържанието му се предоставят за Ваше удобство. Съдържанието на страниците на dmsecurity.bg се предоставя на база "както е" и "както е на разположение". dmsecurity.bg не гарантират, че страници в глобалната мрежа ще бъдат непрекъснато на разположение или, че в тях не е възможно появяване на грешки. Издателите на сайта, не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса
 • Потребителят изрично се съгласява да използва dmsecurity.bg изцяло на свой риск.
 • dmsecurity.bg се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която dmsecurity.bg не носи отговорност..
 • Ползването на всички материали, включително отпечатване на страници, за лични нужди е свободно, за други сайтове или издания е разрешено след изрично цитиране на източника - dmsecurity.bg и поставянето на връзка към него.
 • Информацията която събира dmsecurity.bg от своите потребители, не съдържа лични данни за лицата, предоставя се доброволно, нейната достоверност не се проверява и служи единствено за улеснение на потребителите. Събраната информация не се предоставя на трети страни, с изключение на предвидените в закона случаи.
 • Потребителски профил, регистриран в dmsecurity.bg, не може да бъде изтрит от потребителя.
 • Потребителски профил, регистриран в dmsecurity.bg, който има мнения във форума не може да бъде изтрит тъй като се нарушава нишката на разговорите.
 • Потребителското име на профил, регистриран в dmsecurity.bg, не може да бъде променяно.
 • dmsecurity.bg не носи отговорност за информация въведена от потребителите на сайта, включително данни в каталози и специализирани рубрики.
 • В рубриката Малки обяви не се допуска публикуването на обяви свързани с насилие, оръжие, алкохол, тютюн и други упойващи вещества.
 • dmsecurity.bg не носи отговорност, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.
 • dmsecurity.bg не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.
 • Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където dmsecurity.bg няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че dmsecurity.bg одобрява или неодобрява предлаганите там продукти или услуги.
 • dmsecurity.bg си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

С приемането на настоящите условия за ползване на сайта, Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на dmsecurity.bg