Конвенционални контролни панели серия CLVR с 2, 4, 8 и 12 зони

Конвенционални контролни панели серия CLVR с 2, 4, 8 и 12 зони

за детекция с възможност до 32 детектора на зона, 2 наблюдаеми сиренни

изхода с възможност за програмиране на закъснение от 0 до 10 минути, 1

безпотенциален изход "Пожар", 1 безпотенциален изход "Повреда",

допълнителен наблюдаем изход 30V за управление на сирени,

електромагнити на пожарни врати и пр., тестов режим за проверка на

детекторите и ръчните бутони, метална кутия с размери 363 x 331 x 96 mm

и пространство за до 2х7Ah/12V акумулаторни батерии, RS485 MODBUS

протокол по заявка, CONTACTID по заявка, сертифицирани по EN 54-2, EN

54-4.

Покажи :
Сортиране по: