Умен дом


Системите УМЕН ДОМ са функционално и гъвкаво решение за ефективен контрол и централизирано управление на всички електроконсуматори и процеси във Вашата сграда. Чрез задаване на различни сценарии, може да се осъществява цялостно управление по зададени режими и графици. С натискането на един бутон – локално в къщата или дистанционно извън нея, Вие подсигурявате сигурност, комфорт, ефективност и същевременно – понижение потреблението на различните консуматори. Системата е приложима както за апартаменти и еднофамилни къщи, така и за големи сгради като хотели, училища, болници и офиси. Модулният принцип на изграждане позволява инсталация на системата с базови функционалности (регулиране осветление, температура) или с разширени възможности. При пълно окабеляване при изграждането, на по-късен етап могат да бъдат добавяни допълнителни функции. В зависимост от желанията на инвеститора, изграждаме цялостна система, отговаряща напълно на индивидуалните нужди.

Няма добавени продукти в тази категория